Praktijk Thera van gemert: orthopedagogiek | 1e lijns psycologische zorg | coaching

Psycho-diagnostisch onderzoek

WAIS-III-NL (Wechsler Adult Intelligence Scale – Derde Editie)

Meet bij volwassen van 16 – 84 jaar de algemene intelligentie (totaal IQ), alsook de Verbale intelligentie (Verbaal IQ, beschikbaarheid en toepasbaarheid van taal), en de Performale intelligentie (Performaal IQ, het praktisch inzichtelijk handelen).

Het concept ‘intelligentie’

Het concept ‘intelligentie’ wordt door de ontwikkelaar van de WAIS gezien als een multidimensionaal construct, dat zich op vele manieren manifesteert. Het is het vermogen van het individu zich doelgericht te gedragen, rationeel te denken en effectief om te gaan met zijn omgeving. Het is niet alleen een globale eigenschap, maar ook een optelsom van specifieke vaardigheden. De onderverdeling geeft voornamelijk aan dat het verschillende manieren zijn waarop intelligentie zich manifesteert.

 

Met dit onderzoek kan gekeken worden in hoeverre iemand in staat is, wanneer er bijvoorbeeld een indicatie moet worden aangevraagd, naar vermogen te handelen en wat de omgeving kan verwachten van de effectiviteit van dit handelen.

Kosten:

vanaf €300,00.

 

 

© theravangemert.nl. Webdesign en ontwikkeling door Dima