Laden...
Praktijk Thera van Gemert:orthopedagogiek | 1e lijns psychologische zorg | coaching

Problematiek (1e lijns psychologische zorg)

Je kan terecht voor:

 • Angstproblemen, waaronder faalangst en sociale angst
 • Ontwikkelingsstoornissen o.a., Autisme Spectrumstoornissen en AD(H)D
 • Problemen in het (sociale) contact
 • Somberheid en depressie bij kinderen en jongeren
 • Verwerking van een traumatische ervaring
 • Opvoedingsproblemen
 • Intelligentiebepaling
 • Specifieke leerproblemen: dyslexie en dyscalculie
 • Werkhoudingsproblemen

Behandeling

Na aanmelding via telefoon of email is er een uitnodiging voor een eerste gesprek (dit is meestal samen met de ouders). Hierin wordt het probleem uitgediept en besluiten we in onderling overleg wat het vervolgtraject zal zijn. Dit kan bestaan uit:

 • Een individueel behandeltraject voor het kind.
 • Psychodiagnostisch onderzoek: dit individuele onderzoek geeft een duidelijk beeld geven over de achtergrond en eventuele verklaring van de problemen, alsook de  kwaliteiten van uw kind. Op grond hiervan geef ik gericht advies met betrekking tot de begeleiding van uw kind thuis en/of op school.

De aanpak bij de behandelingen is gebaseerd op een combinatie van cognitieve gedragstherapie en oplossingsgerichte therapie. Het is een behandeling op maat, gebaseerd op de unieke eigenschappen en behoeftes van ieder kind.

Kosten

Per 1 januari 2015 is de nieuwe Jeugdwet in werking getreden. Voor aanmelding van jongeren tot 18 jaar gelden vanaf 1 januari 2015 gelden nieuwe voorwaarden voor toegang tot zorg. De GGZ voor jongeren van 0 tot 18 jaar valt nu onder de verantwoordelijkheid van de gemeenten. Hierbij kan het woonplaatsbeginsel gelden. De verantwoordelijke gemeente is in beginsel de gemeente waar de ouder met gezag woont. U heeft een verwijzing van de huisarts nodig of u wordt door de gemeente doorverwezen.

Niet alles wat hierboven staat wordt vergoed. Bij  onderzoek naar bijvoorbeeld intelligentie, dyslexie en dyscalculie moet u de kosten zelf betalen en heeft u geen verwijzing van de huisarts nodig.